BACA GAZI ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT!

Kayserigaz, ölümlere yol açan baca gazı zehirlenmelerine dikkat çekerek, zehirlenme nedenleri ve alınacak önlemler konusunda halkı uyarıyor.

bacagazı zehirlenmesi

Kayserigaz Yetkilileri, doğalgazın zehirsiz bir gaz olduğunu belirterek yaralanma ve ölümlere yol açan zehirlenmelerin doğrudan doğalgazla ilgili olmadığını, diğer tüm yakıtlarda olduğu gibi yanma sonucu oluşan karbon monoksitin zehirlenmelere sebep olduğunu bildiriyor. Yetkililer, özellikle bacalı doğalgaz kullanıcılarını uyararak bu tür zehirlenmelerin başlıca sebepleri olarak doğalgaz yakıcı cihazlarının (kombi) bağlandığı bacaların temizlenmemesi, bakımının yapılmaması veya baca malzemelerinin zaman içerisinde deformasyona uğraması olduğunu söylüyorlar. Diğer yandan, baca sensörünün bulunmaması ya da iptal edilmesi nedeniyle görevini yapamaması sonucu olarak haneye yayılan gazın farkına varılamaması, ne yazık ki istenmeyen olayların diğer bir sebebi arasında.

 Mevsim geçişlerinde mutlaka baca temizliği yaptırın

Kayserigaz Yetkilileri, vatandaşların bu konuda daha dikkatli olmalarını vurgulayarak mutlaka baca temizliğini ve bakımını yaptırmaları gerektiğini, aksi takdirde üzücü olaylarla karşılaşabileceklerini belirterek şu açıklamada bulunuyorlar: “Doğalgaz diğer yakıtlara göre bacalarda kirliliğe neden olmaz; çeşitli dış etkenlerin (rüzgar, sarsıntı vs.) yanı sıra, doğalgazdan önce kullanılan kömür, odun gibi yakıtlar, bacalarda is ve kurum oluşturur. Gerekli bakım ve temizlik yapılmadan doğalgaz kullanılması durumunda, gazın yanmasıyla ortaya çıkan atık gazlar, bacada yoğuşma oluşturur. Oluşan bu yoğuşma baca içerisindeki kurum ve isleri yumuşatmakta, yumuşayan kurum ve isler ile birlikte baca içindeki harç parçaları da kabararak baca içine dökülmekte, dolayısıyla da tıkanmalara yol açmaktadır. Bu tıkanıklıklar, bacanın çekişini kısmen ya da tamamen engelleyerek atık (karbon monoksit) gazların geri tepmesine ve ortama yayılmasına sebep olur. Vatandaşlarımız hangi tür yakıt kullanırlarsa kullansınlar, bacalarını yılda en az bir kez, kışa girmeden önce mutlaka itfaiye ya da itfaiyenin yetkilendirdiği firmalara veya mesleki yeterlilik kuruluşu tarafından belgelendirilmiş MYK Bacacı seviye 3 ve MYK Bacacı seviye 4 belgesine sahip firmalara temizlettirmelidir. Bununla birlikte, doğalgazlı cihazların (kombi, şofben vb.) her yıl yetkili servislere bakımının yaptırılması da gereklidir.”

Tesisatta habersiz değişiklik yapılmamalı

Doğalgaz kullanıcılarını, Kayserigaz`a bildirmeksizin tesisatlarında değişiklik yapmamaları konusunda uyaran yetkililer, bu tür yanlış uygulamalardan dolayı istenmeyen olaylar yaşandığını, abonelerin mutlaka tesisat ve cihazlarını Kayserigaz yetki belgeli tesisatçı firmalar aracılığıyla gözden geçirmelerinin gerekliliğine dikkat çekiyorlar.

Baca gazı zehirlenme olaylarının nedenleri:

• Doğalgaz yakıcı cihazlarının bağlandığı bacaların temizlenmemesi, bakımı yapılmaması veya baca malzemelerinin zaman içerisinde deformasyona uğraması.
• Baca başlığı olmamasından dolayı rüzgarlı havalarda baca tepmesi olması ve yağmur suyunun baca içerisine girerek baca malzemesine zarar vermesi.

• Baca sensörünün olmaması veya yetkisiz kişiler tarafından iptal edilmesinden dolayı standartlarda belirtildiği görevini yapamaması ve dışarıya atılamayan baca gazının iç ortama yayılarak risk oluşturması.
• Abonelerin yakma tesisinin bakım, onarım ve bacanın temizlenmesini yönetmeliklerin gerektirdiği şartlar ve zamanda yaptırmaması.
• Bacalı ve açık yanmalı cihazların kullanıldığı mahale açılmış olan ve havalandırma görevi yapan menfezlerin   sonradan iptal edilmiş veya kapatılmış olması.
• Doğal gaz kullanan abonelerin tesisata yönelik izinsiz olarak tadilat işlemleri yapması ve tesisatı uygunsuz hale getirmeleri.
• Baca yapımında kullanılan malzemelerin ve bacada meydana gelen yoğuşma suyunun baca malzemesine zarar vermesi.
• Baca çekişinin bozulması ve baca gazının dış atmosfere tahliye edilememesi sonucu bacada ve yakıcı cihaz davlumbazı etrafında yığıntıya neden olması.
• Abonelerin doğalgazlı yakıcı cihazlarının bakımını yaptırmamaları veya yetkisiz kişilere yaptırmaları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir