MTA, RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDECEK

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Derinkuyu-Suvermez ruhsatlı jeotermal alanı arama ruhsatı verilmesi amacıyla ihaleye çıkardı.

jeoternal_izlanda

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Derinkuyu-Suvermez ruhsatlı jeotermal alanı arama ruhsatı verilmesi amacıyla ihaleye çıkardı. İhale kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecek.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Derinkuyu-Suvermez ruhsatlı jeotermal alanı arama ruhsatı verilmesi amacıyla ihaleye çıkardı. Ruhsatlı jeotermal alan ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı. İstekliler ruhsatlı jeotermal alan için 50 bin dolar geçici teminat verecek.

İhale MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. İhale için son teklifler 4 Mart 2014 tarihinde saat 11.00’da verilecek. İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilecek, ihale dosyaları 200 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olacak. Teklifler, MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. Son teklif erme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir